top of page

מדיניות ביטולים  – מיקסטה קוקטילס

 

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"

ההרשמה לסדנה פתוחה הינה הרשמה לאותו התאריך הספציפי שאליו התבצעה ההרשמה.

לפי חוק הגנת הצרכן – הלקוח לא יקבל החזר כספי בביטול של פחות מ 7 ימי עסקים לפי מועד הסדנה/אירוע שאליו נרשם.

הסדנאות אצלנו במיקסטה הן סדנאות מצומצמות בין 10-18 משתתפים בסדנה בשביל לייצר חווית הדרכה וחוויה לימודית ברמה הגבוהה ביותר .

 

כאשר לקוח מבטל הגעה מעל ל7 ימי עסקים יוכל לקבל החזר כספי מלא (למעט 5% דמי ביטול מגובה העסקה) או לשמור את הכרטיסים להגעה לסדנה נוספת מתי שיבחר בתוקף תמידי.

 

בנוסף לחוק הגנת הצרכן הקובע שבביטול של פחות מ 7 ימי עסקים הלקוח אינו רשאי לקבל החזר כספי, אצלנו במיקסטה כאשר לקוח מבטל הגעה לסדנה בפחות מ7 ימים אנחנו פותחים את הכרטיסים שהלקוח קנה למכירה. אם עד מועד הסדנה הכרטיסים ימכרו. הלקוח מקבל את האפשרות לממש את הכרטיסים לכל מועד אחר שירצה ללא תוספת תשלום לתוקף של שנה.

בנוסף, אנו במקביל בודקים עם רשימות המתנה לסדנה, אם נוכל לרשום משתתפים אחרים במקום הכרטיסים שברשותכם תוכלו להרשם לכל סדנה שתרצו בעתיד – בתוקף של שנה ממועד הסדנה שאליה נרמתם במקום.

 

 בנוסף, הלקוח ראשי להעביר את ההזמנה על שם מי שיבחר אשר יוכל להגיע במקומו לסדנה.

בנוסף ניתן לדחות את מועד ההגעה לסדנה (ללא זיכוי כספי) עד 72 שעות לפני הסדנה. בפחות מ 72 שעות לא ניתן לשנות את מועד הסדנה ו/או לקבל זיכוי כספי, וזאת בשל הרשמה לתאריך ספציפי בסדנאות מצומצמות.

תוספות מיוחדות לתקופה הקורונה - במצב של בדיקת קורונה חיובית -  ניתן לדחות את מועד הסדנה עד 48 שעות מראש. 

*סדנה יכולה להתבטל עקב סיבות שונות, לרבות חוסר מספר מינימאלי של משתתפים. מי שרכש כרטיסים לסדנה יוכל לקבל אפשרות להרשם לכל תאריך אחר שיבחר להרשם אליו בעתיד (ללא הגבלת תוקף). לא יינתן החזר כספי עקב ביטול/דחייה של סדנה.

שובר מתנה לסדנאות קוקטיילים

שובר מתנה הוא שובר פתוח לכל תאריך שמחזיק השובר ירצה להרשם אליו בהתאם לסוג השובר. במקרה של ביטול הגעה לסדנה מצד המזמין כל הכתוב הנ"ל יחול על המזמין - כאשר הוזמן תאריך ספציפי באמצעות השובר ההזמנה תחשב כהזמנה לסדנה פתוחה בהתאם לנ"ל. 

עם זאת החזר כספי עבור שובר מתנה יהיה בהתאם לתנאים הבאים:

ניתן לבטל שובר מתנה עד 14 יום מתאריך רכישת השובר וקבלתו בהתאם לחוק הגנת הצרכן

במצב של בקשה לביטול שובר מתנה עד 14 יום מיום רכישת וקבלת השובר הלקוח יזוכה בניכוי 5% דמי ביטול עסקה כחוק.

ה

לקוח שהזמין סדנה לתאריך ספציפי ודחה את התאריך של הסדנה יחשב כלקוח שמחזיק בשובר פתוח המאפשר לו לדחות את תאריך הסדנה. במצב של דחיית תאריך מצב הלקוח הלקוח יוכל לבחור תאריך חדש אך לא לקבל החזר כספי.

פרטים נוספים על החוק להגנת הצרכן

bottom of page